Skip to main content

Cel

Do zakresu działania ośrodka należy w szczególności:

 • Programowanie i realizacja wszelkich usług z zakresu sportu i masowej kultury fizycznej, przy ścisłym współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu.
 • Udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej według zapotrzebowania społecznego:
  - klubów i związków sportowych,
  - organizacji kultury fizycznej,
  - innych organizacji społecznych i zawodowych,
  - osób indywidualnych.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej i reklamowej z zakresu działania Ośrodka.
 • Właściwa eksploatacja, konserwacja i rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej wchodzącej w skład Ośrodka.
 • Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz prawidłowemu funkcjonowaniu i rozwojowi Ośrodka.
 • Prowadzenie innej działalności gospodarczej, celem pozyskiwania środków na rozszerzenie działalności Ośrodka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.