Skip to main content

Dokumenty

Tytuł: Statut MOSiR-u
Kategoria: statut
Data powstania: 2007-09-27
Opis: Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich
Pliki: Statut (PDF)


Zmiany w statucie MOSiR w Piekarach Śląskich

Tytuł: Zmiany w statucie MOSiR w Piekarach Śląskich
Kategoria statut
Data powstania 2013-11-07
Opis  - Uchwała nr XXXIV/460/13 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich przyjętego uchwałą nr XIV/149/07 z dnia 27 września 2007 roku. 
 - Zarządzenie nr ORo.0050.632.2013 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Piekary Śląskie, podjętych na sesji nrXXXIV w dniu 31 października 2013 roku.
Pliki


Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich

Tytuł Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich
Kategoria regulamin
Data powstania 2018-05-25
Opis Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich
Pliki Regulamin (PDF)
Zarządzenie NR ORo.0050.367.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 maja 2018 r.

Tytuł Zarządzenie NR ORo.0050.367.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 maja 2018 r.
Kategoria Zarządzenie
Data  2018-05-25
Opis Zarządzenie NR ORo.0050.367.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich
Pliki Zarządzenie NR ORo.0050.367.2018Zarządzenie nr 1 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich z dnia 10.02.2017r.

Tytuł Regulaminu pracy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich
Kategoria regulamin
Data powstania 2017-02-10
Opis Zarządzenie wprowadzające oraz Regulamin pracy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich
Pliki Zarządzenie NR1/2017 z dnia 10.02.2017
Regulamin pracy MOSiR rok 2017Zarządzenie  nr 17 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich z dnia 06.10.2016r.


Tytuł Regulamin szczegółowy zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze
Kategoria regulamin
Data powstania 2016-10-06
Opis Regulamin określający szczegółowe zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich
Pliki Zarządzenie nr 17 Dyrektora MOSiR z dnia 06.10.2016
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
Oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o stanowiska urzędniczeZarządzenie nr ORo.0050.92.2015 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 2.03.2015 r.

Tytuł Zarządzenie nr ORo.0050.92.2015 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 2.03.2015 r.
Kategoria zarządzenie
Data 2 marzec 2015 r.
Opis Zarządzenie nr ORo.0050.92.2015 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 2.03.2015 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Piekarach Śląskich
Pliki Zarządzenie nr ORo.0050.92.2015 r. Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 2.03.2015 r.


Regulamin organizacyjny MOSiR-u
 

Tytuł: Regulamin organizacyjny MOSiR-u
Kategoria: regulamin
Data powstania: 2012-03-29
Opis: Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich
Pliki: Regulamin (PDF)


Zarządzenie nr 1/2011 Dyrektora MOSiR-u z dnia 08.02.2011 r.

Tytuł: Zarządzenie nr 1/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich z dnia 08.02.2011 r.
Kategoria: zarządzenie
Data powstania: 2011-02-08
Opis: Zarządzenie nr 1/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich
z dnia 08.02.2011 r. w sprawie wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich na 2011 rok.
Pliki: Zarządzenie 1/2011 (PDF)
Plan wydatków i dochodów na 2011 r. (PDF)


Zarządzenie nr 1/2010 Dyrektora MOSiR-u z dnia 19.01.2010 r.
 

Tytuł: Zarządzenie nr 1/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich z dnia 19.01.2010 r.
Kategoria: zarządzenie
Data powstania: 2010-01-19
Opis: Zarządzenie nr 1/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich
z dnia 19.01.2010 r. w sprawie wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich na 2010 rok.
Pliki: Zarządzenie 1/2010 (PDF)
Plan wydatków i dochodów na 2010 r. (PDF)


Zarządzenie nr ORo.0151-324/08 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 8.09.2008 r.

Tytuł: Zarządzenie nr ORo.0151-324/08 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 8.09.2008 r.
Kategoria: zarządzenie
Data powstania: 2007-09-27
Opis: Zarządzenie nr ORo.0151-324/08 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 8.09.2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich
Pliki: Zarządzenie nr ORo.0151-324/08  (PDF)


Zarządzenie nr 7/2008 Dyrektora MOSiR-u z dnia 18.08.2008 r.

Tytuł: Zarządzenie nr 7/2008 Dyrektora MOSiR-u z dnia18.08.2008 r.
Kategoria: zarządzenie
Data powstania: 2007-09-27
Opis: Zarządzenie nr 7/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich z dnia 18.08.2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich przyjętego zarządzeniem  nr 12/2007
Pliki: Zarządzenie nr 7/2008 (PDF)


Zarządzenie nr OR.0151-362/07 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 16.11.2007 r.

Tytuł: Zarządzenie nr OR.0151-362/07 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 16.11.2007 r.
Kategoria: zarządzenie
Data powstania: 2007-09-27
Opis: Zarządzenie nr OR.0151-362/07 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 16.11.2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich
Pliki: Zarządzenie nr OR.0151-362/07 (PDF)


Zarządzenie nr 12/2007 Dyrektora MOSiR-u z dnia 12.11.2007 r.

Tytuł: Zarządzenie nr 12/2007 Dyrektora MOSiR-u z dnia 12.11.2007 r.
Kategoria: zarządzenie
Data powstania: 2007-09-27
Opis: Zarządzenie nr 12/2007 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich z dnia 12.11.2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich
Pliki:  Zarządzenie nr12/2007 (PDF)