Działalność - OgłoszeniaDyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich
 ogłasza nabór na stanowisko:

Inspektora ds promocji i organizacji imprez

 
Do obowiązków osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało przede wszystkim:
 • współorganizacja imprez sportowych i rekreacyjnych – samodzielne prowadzenie imprez
 • przygotowywanie i koordynacja przebiegu zawodów sportowych organizowanych na obiektach MOSiR
 • promocja działalności MOSiR ,
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji w zakresie prowadzonej działalności

Kryteria warunkujące dopuszczenie do procesu rekrutacji:

Niezbędne:
 • korzystanie w pełni z praw obywatelskich
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • wykształcenie wyższe
 • znajomość przepisów prawnych w zakresie sportu oraz samorządu terytorialnego
 • umiejętność obsługi komputera
Dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • czynne zainteresowanie tematyką sportową
 • uprawnienia do pracy z młodzieżą
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
Wymagane dokumenty:
 • życiorys, list motywacyjny
 • kopia dowodu osobistego
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 • kopia dyplomu potwierdzająca wymagane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych.
Oferty prosimy przesyłać na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 3, 41-943 Piekary Śląskie lub dostarczyć osobiście do sekretariatu MOSiR, pokój 34 (II piętro) w nieprzekraczalnym terminie do 27 marca 2012 roku. Informacje udzielane pod nr 32 768-10-10

Poniższe dane zamieścił: Piotr Wojszczyk
dnia: 2012-03-12


strona główna Copyright © 2020 MOSiR   |   Realizacja © 2009 Queris sp. z o.o.