Działalność - Ogłoszenia          Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich 
                                         ogłasza nabór na stanowisko:

                                       Inspektora ds promocji i sportu

Do obowiązków osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało przede wszystkim:
• organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych
• promocja miasta Piekary Śląskie z wykorzystaniem dorobku sportowego oraz osiągnięć sportowych mieszkańców miasta
• promocja działalności MOSiR ; współpraca w tym zakresie z mediami
• marketing i sprzedaż usług oferowanych przez MOSiR
• pisanie projektów i ich rozliczanie, umożliwiających pozyskiwanie środków finansowych na rozwój sportu i rekreacji oraz bazy sportowo - rekreacyjnej miasta

Kryteria warunkujące dopuszczenie do procesu rekrutacji:

Niezbędne:

• korzystanie w pełni z praw obywatelskich
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
• wykształcenie wyższe
• znajomość przepisów prawnych w zakresie sportu oraz samorządu terytorialnego
• umiejętność obsługi pakietu MS Office

Dodatkowe:
• doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
• czynne zainteresowanie tematyką sportową
• uprawnienia instruktora sportu
• komunikatywność
• dyspozycyjność

Wymagane dokumenty:
• życiorys, list motywacyjny
• kopia dowodu osobistego
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
• kopia dyplomu potwierdzająca wymagane wykształcenie
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych.

Oferty prosimy przesyłać na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 3, 41-943 Piekary Śląskie lub dostarczyć osobiście do sekretariatu MOSiR, pokój 34 (II piętro) w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia 2011 roku. Informacje udzielane pod nr 32 768 10 10

 

Poniższe dane zamieścił: Piotr Wojszczyk
dnia: 2011-07-27


strona główna Copyright © 2020 MOSiR   |   Realizacja © 2009 Queris sp. z o.o.