Działalność - OgłoszeniaINFORMACJA
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora Działu Promocji i Sportu
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich ul. Olimpijska 3; 41-943 Piekary Śląskie


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich informuje, że zakończono procedurę wolnego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora Działu Promocji i Sportu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich, w wyniku której wybrany został Pan Artur Pyka zam. w Piekarach Śląskich .

Uzasadnienie
Nabór na przedmiotowe stanowisko przeprowadzono na podstawie analizy: wykształcenia, posiadanych kwalifikacji i umiejętności oraz w oparciu o wyniki rozmowy kwalifikacyjnej.
Pan Artur Pyka spełnia wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na przedmiotowym stanowisku.
W trakcie przeprowadzonego naboru uzyskał najwyższą ocenę. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się dobrą znajomością zagadnień z zakresu przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o sporcie oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.
Kandydat ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie na Wydziale Pedagogicznym o Kierunku Wychowanie Fizyczne.
Komisja Rekrutacyjna po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego stwierdziła, iż Pan Artur Pyka posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę, predyspozycje, umiejętności i doświadczenie zawodowe gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku inspektora Działu Promocji i Sportu.


Piekary Śląskie, dnia 17.04.2018 r.

Termin i miejsce publikacji informacji:

Informację o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora Działu Promocji i Sportu publikuje się od dnia 18 kwietnia 2018 r. do dnia 31 lipca 2018 r. poprzez jej zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej MOSiR
2) na stronie internetowej MOSiR
3) na tablicy ogłoszeń MOSiR, ul. Olimpijska 3, 41-943 Piekary Śląskie 
Poniższe dane zamieścił: Piotr Wojszczyk
dnia: 2018-04-18


strona główna Copyright © 2020 MOSiR   |   Realizacja © 2009 Queris sp. z o.o.