Działalność - OgłoszeniaINFORMACJA

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora Działu Administracyjno - Gospodarczego
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich
ul. Olimpijska 3; 41-943 Piekary Śląskie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich informuje, że zakończono procedurę wolnego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora Działu Administracyjno - Gospodarczego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich, w wyniku której wybrana została Pani Anna Niechciał zam. w Piekarach Śląskich .

Uzasadnienie
Nabór na przedmiotowe stanowisko przeprowadzono na podstawie analizy: wykształcenia, posiadanych kwalifikacji i umiejętności oraz w oparciu o wyniki rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Anna Niechciał spełniła wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na przedmiotowym stanowisku. W trakcie przeprowadzonego naboru uzyskała najwyższą ocenę. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością zagadnień z zakresu przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o sporcie, o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Kandydatka ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych na kierunku Zarządzanie i Marketing. Komisja Rekrutacyjna po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego stwierdziła, iż Pani Anna Niechciał posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę, predyspozycje, umiejętności i doświadczenie zawodowe gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku inspektora Działu Administracyjno – Gospodarczego.


Piekary Śląskie, dnia 21.11.2016 r.

Termin i miejsce publikacji informacji:

Informację o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora Działu Administracyjno - Gospodarczego, publikuje się od dnia 22 listopada 2016 r. do dnia 28 lutego 2017r. poprzez jej zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej MOSiR
2) na stronie internetowej MOSiR
3) na tablicy ogłoszeń MOSiR, ul. Olimpijska 3, 41-943 Piekary Śląskie
Poniższe dane zamieścił: Piotr Wojszczyk
dnia: 2016-11-22


strona główna Copyright © 2020 MOSiR   |   Realizacja © 2009 Queris sp. z o.o.